Privacybeleid

Retro & Vintage Shop/Lots of Molly, gevestigd aan Koeweide 128 6931 WJ Westervoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://landelijkenstoerwonen.nl
Koeweide 128
6931 WJ Westervoort +31 06 1803 73 20
lotsofmolly.nl > Redirect naar https://landelijkenstoerwonen.nl
lotsofmolly.shop > Redirect naar https://landelijkenstoerwonen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lots of Molly verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in bijvoorbeeld het opmerkingenveld tijdens de bestelling, in correspondentie en telefonisch

Deze gegevens worden vastgelegd in Woocommerce en maximaal 7 jaar bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lotsofmolly.shop, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lots of Molly verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Lot’s of Molly verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lots of Molly neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lots of Molly) tussen zit. Lots of Molly gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress + relevante plugins
Woocommerce
Excel

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lots of Molly bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Personalia 7 jaar fiscale bewaarplicht
Adres 7 jaar fiscale bewaarplicht
Telefoonnummer 7 jaar fiscale bewaarplicht
E-mailadres 7 jaar fiscale bewaarplicht
Aankoopdatum 7 jaar fiscale bewaarplicht
Leveringsdatum 7 jaar fiscale bewaarplicht
Aankoopbedrag 7 jaar fiscale bewaarplicht

Verkooporders worden ook minimaal 7 jaar bewaard op hardcopy (papier), dit is vereist door de fiscale bewaarplicht

Delen van persoonsgegevens met derden

Lots of Molly verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij versturen NOOIT ongevraagde e-mails en/of papieren uitingen van reclame. Wij hebben ervoor gekozen om geen gebruik van het aanmaken klant accounts, het is misschien iets meer omslachtig door iedere keer opnieuw al je gegevens bij een bestelling in te moeten vullen, maar wij vinden privacy belangrijker. Wij maken geen gebruik van een nieuwsbrief waarvoor inschrijving is vereist.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij (indien van toepassing) een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lots of Molly blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verzenden en logistiek

PostNL, DHL, DPD en GLS

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik voor onze brievenbuspakjes en pakketjes van de diensten van PostNL, DHL, DPD en GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL, DHL, DPD en GLS delen.PostNL, DHL, DPD en GLS gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL, DHL, DPD en GLS onderaannemers inschakelt, stelt PostNL, DHL, DPD en GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Webhosting

Wij maken gebruik van de diensten van XEL Media als primaire webhost.

Sity.nl en TransIP.nl fungeren als webhosts voor de url redirect van lotsofmolly.nl en lotsofmolly.shop

Betaalportals

Wij maken gebruik van de diensten van Mollie.com, Paypall en ING voor de afhandeling van betalingen

Er hoeft geen aparte gebruikersovereenkomst voor deze diensten te worden afgesloten. Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens werken zij niet in opdracht van de merchant en de merchant niet in opdracht van hun.

De gegevens worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Zij zijn daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen*

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lots of Molly en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lotsofmolly.shop.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Lots of Molly wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

* Wij mogen geen gegevens verwijderen waarvan wij verplicht zijn om deze te bewaren zoals bijvoorbeeld voor de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lots of Molly neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo beschikt onze website over een SSL certificaat (herkenbaar aan https:// en een hangslotje) zodat uw bezoek aan Lot’s of Molly altijd over een beveiligde verbinding plaatsvindt. Er worden dagelijks door onze primaire webhost een backup gemaakt van de gehele website. Tevens installeren wij altijd de nieuwste updates van zowel WordPress als Woocommerce en relevante plugins, wanneer deze beschikbaar zijn.

Alle verkooporders worden in Excel opgeslagen, echter alleen het ordernummer en de bedragen. Er is binnen Excel geen directe link tussen ordernummer en de NAW gegevens van de klanten. Er wordt dagelijks een backup van het Excel bestand geplaatst op een met een wachtwoord beschermde externe harde schijf.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lotsofmolly.shop

Cookie beleid

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

U kunt de analytische cookies uitschakelen (Opt-Out), maar wij raden dit af.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op sociale netwerken als Facebook en Instgram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Google en Instagram opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.Facebook, Google en Instagram stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Handige links

PostNL – Algemene voorwaarden (link) en privacyverklaring (link)
DPD – Algemene voorwaarden (link) en privacyverklaring (link)
DHL – Algemene voorwaarden (link) en privacyverklaring (link)
GLS – Algemene voorwaarden (link) en privacyverklaring (link)

Mollie.com – Algemene voorwaarden en privacyverklaring (link)
Paypall – Algemene voorwaarden en privacyverklaring (link)
ING – Algemene voorwaarden en privacyverklaring (link)

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:

  • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
  • Het bijhouden van de duur van het bezoek.
  • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
  • Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
  • De manier waarop je op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld of je op één van onze advertenties hebt geklikt of op een link in een e-mail.
  • Items die je hebt aangeschaft of toegevoegd aan het winkelwagentje op de website.

Wij hebben een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Google, wij hebben de optie “Gegevens delen” uitgezet, wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analystics cookies, Wij maken GEEN gebruik van de Global site tag (gtag.js)

U kunt de analytische cookies uitschakelen (Opt-Out), maar wij raden dit af.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op sociale netwerken als Facebook en Instgram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Google en Instagram opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.Facebook, Google en Instagram stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Overzicht gebruikte cookies

Noodzakelijke cookies
 Woocommerce
 wp_woocommerce_session_
Bevat een unieke code voor elke klant, zodat Woocommerce weet waar de cartgegevens in de database voor elke klant te vinden zijn. Binnen deze cookie worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Na afloop van de sessie
 Redus Framework
 Redus Framework redux_
Noodzakelijk om het visuele thema van de website correct weer te geven
96 uur
WordPress
wp-settings-1, wp-settings-2,wp-settings-time-1, wp-settings-time-2, wp-settings-8, wp-settings-time-8, wp-settings-time-9, PHPSESSI
Cruciaal voor de werking van de website
1 Jaar
WordPress
wordpress_test_cookie_
WordPress plaatst deze cookie wanneer de browser is ingesteld om cookies te accepteren of om af te wijzen sessie
Na afloop van de sessie
Woocommerce
_cart_hash
_items_in_cart
Deze cookies bevatten informatie over het winkelwagentje als geheel en helpen WooCommerce bij het wijzigen van de winkelwagengegevens. Binnen deze cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen
Na afloop van de sessie
landelijkenstoerwonen.nl
cookie_notice_accepted
Bevestiging van het gebruik van cookies
Na afloop van de sessie
Google
CONSENT
Instelling cookie-toestemming
20 Jaar
Functionele cookies
Google Analytics
_gid, _gat
Verzamelen van statistieken voor Google Analytics zonder bezoekers persoonlijk te identificeren
1 Dag
Google Analytics
gadwp_wg_default_swmetric, gadwp_wg_default_metric, gadwp_wg_default_dimension
Verzamelen van statistieken voor Google Analytics. De verzamelde data is niet persoonlijk, is alleen voor de gebruikte browsers
Na afloop van de sessie
Google Analytics
_ga
Verzamelen van statistieken voor Google Analytics zonder bezoekers persoonlijk te identificeren
 2 Jaar
 Marketing cookies
Google Adwords
NID
Google plaatst een cookie om clicks en aanvragen te kunnen meten om zo onze advertentiecampagnes te optimaliseren
6 Maanden

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””

Share